De website www.bilitislingerie.be en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Casevino BV. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casevino BV.

De inhoud van deze website en andere uitingen van www.bilitislingerie.be op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door www.bilitislingerie.be wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Casevino BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. ” Casevino BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier en in welke vorm ook (al dan niet direct) ontstaan door gebruik, onvolledigheid en/of onjuistheid van de aangeboden informatie op het internet in zijn algemeen en in het bijzonder op haar website”.